Školení ADR

INFOLINKA: +420 777 180 708
info@autoskolaking.cz
Facebook Youtube

Akreditované školení řidičů ADR (plná ADR)

​je poskytováno na základě pověření dle odstavce 5 §22 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Školení ADR nabízíme jak prezenčně tak také online. 

Typy kurzů ADR školení řidičů jsou následující:

I. základní

pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, pytle, bedny atd.) (tř. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9)

II. nástavbový

na cisternová vozidla nebo vozidla přepravující cisterny (nad 1 000 litrů) nebo cisternové kontejnery (nad 3 000 litrů)

III. specializační kurz na třídy:

 • 1 (pro typ I) přeprava v kusech 
 • 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (pro typ II) přeprava v cisterně
 • 7 (pro typ I nebo II) přeprava v kusech i v cisterně

IV. obnovovací kurz po pěti letech

 

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního, minimálně osmnáctihodinového kurzu školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalost předpisů upravujících dopravu nebezpečných věcí a základní informace o právní odpovědnosti řidiče;
 • znalost hlavních druhů nebezpečí a znalost značení nebezpečí;
 • znalost základního třídění nebezpečných věcí;
 • základní znalost značení obalů a kusů
 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu;
 • znalost značení vozidel a kontejnerů výstražnými tabulkami a bezpečnostními značkami;
 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech pro řidiče pro případ nehody nebo mimořádné události;
 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce;

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné látky v cisternách, pak musí absolvovat další nástavbový a speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat látky a předměty třídy 1 nebo radioaktivní látky třídy 7, musí v obou případech absolvovat minimálně osmihodinový speciální kurz. 

V posledním roce platnosti tzv. průkazu ADR by měl řidič absolvovat dvoudenní obnovovací kurz.

Ceny kurzů školení ADR:

 • základní kurz (pro přepravu v kusech) 3 388 Kč
 • obnova základního kurzu po pěti letech 2 149 Kč
 • specializační kurz pro cisternová vozidla 1 405 Kč
 • cena za školení na 1 třídu v cisternových vozidlech 579 Kč
 • obnova základního kurzu a cisteren po pěti letech 3 140 Kč
 • specializační kurz pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1 2 479 Kč
 • specializační kurz pro přepravu radioaktivních látek třídy 7 2 479 Kč

Výše zmíněné ceny nazahrnují DPH 21%.

 

Příklad výpočtu ceny za školení

základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):

3 388 Kč + 1 405 Kč + 579 Kč = 5 372 Kč bez DPH.

Slevy na ADR školení řidičů

Stálí klienti mají slevy z ceny základního kurzu a z ceny obnovy základního kurzu. Pokud je přihlášeno více řidičů v rámci jedné objednávky, jsou slevy z ceny základního kurzu a obnovy základního kurzu následující:

 • minimálně 2 přihlášení řidiči: sleva 10 %
 • minimálně 5 přihlášených řidičů: sleva 15 %

 

Dále nabízíme také Školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR (skladníci, podlimitní ADR)

Autoškola King video poradna

zqNXKtLEdX.PNG

Jak vybrat autoškolu?

AwXSUQ9CrB.PNG

Parkování podélně

lj7xf7GGmO.jpg

Výhody řízení vozidla s automatem

WBqjvZsWIa.PNG

Parkování pozadu - výhody

ekAY0WglxU.png

Parkování pozadu

zRJUchKKHE.png

Jak zaparkovat?

kmxZbBEx0J.png

Jak řešit autonehody?

wx7JJvzFm4.png

Jak přepravovat děti v autě?

7CAh6CLp50.PNG

Příprava na zimu

MAx0ThoINW.PNG

Autoškola ve 2 minutách

OIZIATEhI5.png

Jednoduchý rozjezd do kopce